Za zakladatele sebekoučování můžeme považovat Benjamina Franklina, který prohlásil: Stačí odpovědět si na jednu otázku ráno: Co dobrého dnes udělám? a na jednu večer: Co dobrého jsem dnes udělal?

Jak začít se sebekoučováním

Koučování (coaching)

Koučování můžeme chápat jako proces, který je řízený vztahem mezi koučem a koučovaným člověkem. Výsledkem celého procesu koučování by měly být vytvořené vnitřní a vnější struktury, které koučovanému pomohou dosáhnout úspěchu.

I když může mít koučování někdy podobný efekt jako psychoterapie, nejde o léčbu ani o odstraňování nedostatků – nejedná se o psychoterapii.

Koučování je možné rozdělovat podle různých pohledů na následující specializace:

Dle hloubky Dle oblasti života Dle počtu osob
transakční koučování profesní koučování individuální koučování
transformační koučování osobní/životní koučování skupinové koučování

Sebekoučování (self-coaching)

V případě sebekoučování je koučem i koučovaným jedna a tatáž osoba. Cílem sebekoučování je zvyšování výkonu, zlepšování schopností učit se a hlavně dosažení větší celkové spokojenosti.

Na celkovou spokojenost se můžeme také dívat jako na energii. Pokud máme energie dostatek, cítíme se v dobré kondici a nemáme nejmenší obtíže cokoliv dělat.

Každou činností dochází k postupnému odčerpávání této energie. Proto je dobré vyvažovat činnosti pracovní a činnosti odpočinkové. Během odpočinku postupně vnitřní energii zvyšovat.

Cesta jak se stát scénáristou

Každý člověk může být ve svém životě buď herec, režisér nebo scénárista. Sebekoučink je cesta k tomu, jak se v životě stát scénáristou.