Za zakladatele sebekoučování můžeme považovat Benjamina Franklina, který prohlásil: Stačí odpovědět si na jednu otázku ráno: Co dobrého dnes udělám? a na jednu večer: Co dobrého jsem dnes udělal?

Kategorie prožitých zážitků

  dobré chci změnit
nové (1) (2)
obvyklé (3) (4)

Nové a dobré podporovat

Pokud prožíváme nové a dobré (1), tak vytváříme svůj život. Nesmíme tyto zážitky zapomenout a je potřeba se k nim vracet ihned po prožitku a občas si je i zopakovat. Někteří například volí psanou formu v podobě deníku, ale mohou to být i pořízené fotografie nebo dobře uložené vzpomínky.

Dobré zážitky si můžeme také představit jako potápějící se loď. Jakmile se loď potopí, tak všechny zážitky budou zapomenuty. Je potřeba se co nejdříve vrhnout do moře, zachránit z potápějící se lodi maximum užitečných předmětů.

Nové se změnou nepřivolávat

Zážitky, které jsou nové a chceme je změnit (2) – na takové si musíme dát pozor a nepřivolávat je. Existuje tzv. ironický proces mysli, který přivolává to, čeho se nejvíce bojíme. Je potřeba jisté prevence, aby se z těchto nových zážitků nestalo obvyklé.

Obvyklé dobré dále utvrzovat

Obvyklé a dobré zážitky (3) je potřeba potvrzovat a pamatovat si na ně. V případě, že jde o obvyklé zážitky, nemusí být již takový problém si na ně vzpomenout.

Hlavně pro případy, kdy potřebujete rychle dobíjet energii, je dobré mít po ruce nějaký obvyklý dobrý zážitek.

Obvyklé se změnou regulovat

Naopak obvyklé zážitky, které chceme změnit (4) jsou věci vhodné pro sebekoučování. Z této kategorie je dobré vytvořit akční plán, na který se budeme v budoucnu zaměřovat a zlepšovat.

Je potřeba nezapomínat na to, že změna je věcí rozhodnutí – ne funkcí času. Po rozhodnutí je každý malinký krok výrazným vzestupem kupředu. A každý krůček vpřed bude mít i velký dopad na množství vykonané práce.