Za zakladatele sebekoučování můžeme považovat Benjamina Franklina, který prohlásil: Stačí odpovědět si na jednu otázku ráno: Co dobrého dnes udělám? a na jednu večer: Co dobrého jsem dnes udělal?

Postupné snižování motivace

Je lidskou přirozeností, že člověk může postupně sklouzávat k nižší motivaci. Důvodem může být:

  • děláme něco příliš dlouho – máme tendenci rozmělňovat, ale většinu věcí stejně dělat v několika krátkých rychlých úsecích
  • očekáváme neustálé krátkodobé zlepšování – chybně je nadceňován nejbližší krok a ignorován dlouhodobý trend

Vnímání krátkodobé změny výrazněji než změny dlouhodobé popsal jako paradox lidského mozku Daniel Kahneman.

Při přeceňování následujícího kroku může dojít ke krátkodobému zhoršení a úplnému uváznutí.

Jak bojovat proti snižování motivace

Pokud jsme si vědomi snižování motivace, můžeme proti tomu účinně bojovat.

Každý zážitek musíme vnímat jako unikátní. I když provádíme opakovaně stejnou činnost, tak jde vždy o jinou situaci a jiné okolnosti.

Na zážitek se podíváme zpětně a zhodnotíme (reflexe nebo také debriefing) na něm, co bylo nové a co bylo naopak obvyklé. Najdeme věci, které jsou dobré a které chceme příště udělat jinak.

Kategorie prožitých zážitků

  dobré chci změnit
nové (1) (2)
obvyklé (3) (4)

Pokud prožíváme nové a dobré (1), tak vytváříme svůj život. Nesmíme tyto zážitky zapomenout a je potřeba se k nim vracet ihned po prožitku a občas si je i zopakovat. Někteří například volí psanou formu v podobě deníku, ale mohou to být i pořízené fotografie nebo dobře uložené vzpomínky.

Dobré zážitky si můžeme také představit jako potápějící se loď. Jakmile se loď potopí, tak všechny zážitky budou zapomenuty. Je potřeba se co nejdříve vrhnout do moře, zachránit z potápějící se lodi maximum užitečných předmětů.

Zážitky, které jsou nové a chceme je změnit (2) – na takové si musíme dát pozor a nepřivolávat je. Existuje tzv. ironický proces mysli, který přivolává to, čeho se nejvíce bojíme. Je potřeba jisté prevence, aby se z těchto nových zážitků nestalo obvyklé.

Obvyklé a dobré zážitky (3) je potřeba potvrzovat a pamatovat si na ně.

Naopak obvyklé zážitky, které chceme změnit (4) jsou věci vhodné pro sebekoučování. Z této kategorie je dobré vytvořit akční plán, na který se budeme v budoucnu zaměřovat a zlepšovat.

Je potřeba nezapomínat na to, že změna je věcí rozhodnutí – ne funkcí času. Po rozhodnutí je každý malinký krok výrazným vzestupem kupředu.