Za zakladatele sebekoučování můžeme považovat Benjamina Franklina, který prohlásil: Stačí odpovědět si na jednu otázku ráno: Co dobrého dnes udělám? a na jednu večer: Co dobrého jsem dnes udělal?

Práce z pohledu vnitřní energie

Na práci se můžeme dívat jako na součin dosahovaného výkonu a dobu, po kterou je tento výkon vykonáván.

práce = výkon x čas

Dosahovaný výkon není po celou dobu konstantní, ale kolísá. Velmi úzce souvisí s motivací. Vzorec je tedy možné přepsat jako součin motivace a času.

práce = motivace x čas

Pokud se snažíme o zvýšení vykonané práce, tak se nemůžeme zaměřovat na čas. Ten je odměřován nezávisle na naší činnosti a není možné jej ovlivnit.

Dosažené výsledky s dostatkem času

Nicméně i čas může ovlivnit velmi dobré pracovní výsledky. Pokud se budeme věnovat něčemu delší dobu, tak se dříve nebo později dostaví i výsledky.

K příkladům nemusíme chodit daleko, stačí se podívat na povinnou školní docházku nebo vrcholové sportovce. Ve škole je potřeba trávit ten čas a tak se nakonec podaří odvést i požadovaná práce – je dosaženo nějakých výsledků.

Zatímco u sportu je tomu naopak, pokud se něčemu věnujete velmi dlouhou dobu – někteří špičkoví sportovci začínali již ve třech nebo čtyřech letech, tak se můžete těšit i na dosažené výsledky.

Výsledky s dostatečnou motivací

Pokud na to nechcete jít hrubou silou a věnovat nějaké činnosti celý život, tak se na to dá jít i z druhé strany a zaměřit se na výkon nebo potažmo na motivaci.

Když se něčemu budeme věnovat se zvýšenou motivací, tak dosáhneme lepších výsledků, než za stejný čas s nižší motivací. Motivaci je možné si představit jako zařazený rychlostní stupeň v automobilu.

Pokud máme navíc dostatek vnitřní energie je možné dosáhnout ideálního stavu FLOW – člověk se nenamáhá, nemusí nic řešit a přesto dosahuje výborných výsledků, až to okolí rozčiluje.

Kolísání motivace je možné postupně dostat pod kontrolu a snažit se být v ideálním FLOW stavu co nejdelší dobu. Je potřeba zapojit sebekoučování, i když má naše mysl tendenci vyhledávat negativní myšlenky, je potřeba vyhledávat ty pozitivní.

Na každý zážitek je možné zařadit do několika různých kategorií. Vždy si tak můžete najít konkrétní body, které chcete u sebe zlepšovat pomocí sebekoučování.

Sebekoučování jako sommeliérství

Na sebekoučování se můžeme dívat jako na sommeliérství. Není to jen o samotné konzumaci vína, postupně zvyšujeme všímavost vůči vlastnímu životu, život si můžeme zkušeně degustovat a radostně užívat.

V rutinních činnostech sklouzáváme k tomu, že si na jednotlivé skutečnosti lepíme nálepky a realitu pod nimi přestaneme postupně vnímat. Nakonec se můžeme probrat, pod nálepkou uvidět realitu a zděsit se.