Za zakladatele sebekoučování můžeme považovat Benjamina Franklina, který prohlásil: Stačí odpovědět si na jednu otázku ráno: Co dobrého dnes udělám? a na jednu večer: Co dobrého jsem dnes udělal?

Hlavní zdroje štěstí (energie)

Pokud zdroje štěstí zcela zobecníme, dostaneme se na základní tři možnosti. Prvním zdrojem je vzpomínka na příjemné události, které se již staly. Druhým zdrojem je plná pozornost tomu, co se právě teď děje a co právě prožíváme – momentální prožitek. A třetím zdrojem jsou naše tužby a očekávání, když se těšíme na něco co se teprve má stát v budoucnosti.

Vzpomínka

Příjemné vzpomínky použijeme jako zdroj energie, pokud jsme schopni si tyto momenty zapamatovat a následně připomínat. Lidská mysl velmi rychle zapomíná, proto je potřeba důležité okamžiky v paměti fixovat a také se k nim vracet.

Momentální prožitek

Důležitou roli v tomto případě hraje uvědomění si příjemných situací.

Koncentrace na aktuální dění dokáže přinést větší prožitek z celé situace a také z ní získat větší množství energie.

Očekávání

Stanovené cíle, očekávání a barvité představy o tom, co se může v budoucnosti stát. Každý člověk po něčem touží nebo o nečem sní. Je potřeba si tyto sny uvědomovat a představit s co největšími detaily. Konkrétní představy a cíle dokáží směrovat naše činnostia také jich lépe dosáhnout.

Cílené zvyšování energie

Ať již čerpáte z minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Můžete tak činit několika různými způsoby zvyšování energie.

Pokud se na celý proces nebudete zaměřovat vědomě, bude docházet k postupné ztrátě motivace a nízká motivace bude mít negativní vliv na pracovní výkon.