Za zakladatele sebekoučování můžeme považovat Benjamina Franklina, který prohlásil: Stačí odpovědět si na jednu otázku ráno: Co dobrého dnes udělám? a na jednu večer: Co dobrého jsem dnes udělal?

Postupné snižování motivace

Je lidskou přirozeností, že člověk může postupně sklouzávat k nižší motivaci. Důvodem může být:

  • děláme něco příliš dlouho – máme tendenci rozmělňovat, ale většinu věcí stejně dělat v několika krátkých rychlých úsecích
  • očekáváme neustálé krátkodobé zlepšování – chybně je nadceňován nejbližší krok a ignorován dlouhodobý trend

Vnímání krátkodobé změny výrazněji než změny dlouhodobé popsal jako paradox lidského mozku Daniel Kahneman.

Při přeceňování následujícího kroku může dojít ke krátkodobému zhoršení a úplnému uváznutí.

Jak bojovat proti snižování motivace

Pokud jsme si vědomi snižování motivace, můžeme proti tomu účinně bojovat.

Každý zážitek musíme vnímat jako unikátní. I když provádíme opakovaně stejnou činnost, tak jde vždy o jinou situaci a jiné okolnosti.

Na zážitek se podíváme zpětně a zhodnotíme (reflexe nebo také debriefing) na něm, co bylo nové a co bylo naopak obvyklé. Najdeme věci, které jsou dobré a které chceme příště udělat jinak.

Snažte se zařadit zážitky do kategorie a podle toho se k jednotlivým situacím chovat.