Za zakladatele sebekoučování můžeme považovat Benjamina Franklina, který prohlásil: Stačí odpovědět si na jednu otázku ráno: Co dobrého dnes udělám? a na jednu večer: Co dobrého jsem dnes udělal?

Zvyšování vnitřní energie

Odpočinek si každý z nás představuje různými způsoby. Stejně tak je možné i různě načerpat chybějící energii z dostupných zdrojů.

Pohyb

Někteří volí aktivní odpočinek a dávají se do pohybu – možnost pracovat s tělem, napínat jednotlivé svaly například při posilování, inline bruslení nebo během chůze. Někdy se stačí pouze protáhnout, zacvičit si s rukama a osvěžit stuhlý krk několika pohyby hlavou.

Dýchání

Dýchání je důležité jak při pohybu, tak se může stát dalším zdrojem energie. Stačí se na chvíli zastavit a uvědomit si vlastní dech. Stačí několik pomalých a pravidelných nádechů a výdechů – energie je zase zpět.

Dotyky a komunikace

V minulosti byl také velmi populární dotyk jako zdroj nové energie. V dnešní době byl pomalu nahrazen komunikací.

Koncentrovaný pohled

Koncentrovaný pohled na jeden konkrétní předmět nebo věc může být dalším způsobem čerpání chybějící energie. Je třeba pohledu vědomého a koncentrovaného na předmět, který je v něčem příjemný – může jít o obraz, slunce nebo pěknou scenérii.

Vnitřní vizualizace

Nemůžete-li se zaměřit na nějaký příjemný pohled ve svém okolí, můžete se porozhlédnout ve svém nitru. Pokud si dokážete představit nějaký příjemný výjev ve své mysli, půjde pravděpodobně o nejsilnější zdroj vaší energie. Vnitřní vizualizace nemá žádné limity a když se budete dostatečně soustředit, můžete si představit cokoliv.

Uvědomění si

Uvědomění si – posledním z důležitých zdrojů energie je pravděpodobně potvrzení (konfirmace). Děje-li se něco pěkného nebo se to právě stalo, je dobré se o tom ještě jednou přesvědčit a celou situaci si ještě jednou potvrdit. Nejen, že to opět pomůže zvýšit vnitřní energii, ale také se k danému okamžiku budete schopni lépe vracet i v budoucnosti a vnitřně si jej znovu vizualizovat.

Dobíjení jako úkol

Dobíjení energie funguje jen do určitého věku automaticky – příklad si můžeme brát od všech malých dětí, které se koncentrují opakovaně pouze na dobíjení energie a následně její výdej. V dospělosti je třeba si dát dobíjení jako úkol a nezapomínat na něj.

Pocit dobře načerpané energie (pocit štěstí) se projevuje nejen psychicky, ale i fyzicky – je možné jej pozorovat na uvolněném těle, které energii téměř samo vyzařuje. Kultury, které nejsou zvyklé projevovat emoce, nepodporují ani pocit štěstí.

Dostatek energie má samozřejmě pozitivní vliv i na množství vykonané práce.